Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Łańcucie

BIP

Opiekun medyczny

Podział na grupy sem. II 2015/16

Ogłoszenie

 

Dnia 16 10 2015 r. (piątek). godz. 1600  dla słuchaczy  sem. I OM odbędzie się szkolenie wstępne z  bhp.
Obecność obowiązkowa, szkolenie jest warunkiem przystąpienia do praktyki zawodowej.

Elżbieta Jaworska

Charakterysyka zawodu

 

Absolwent może pracować: w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, w domu pacjenta.

 

Opiekun medyczny, to zawód poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. To także osoba, która w sposób profesjonalny pomaga choremu, czy niepełnosprawnemu człowiekowi zaspokoić jego podstawowe potrzeby życiowe, rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej w różnym stopniu zaawansowania choroby i wieku. Asystując personelowi medycznemu, pomaga mu, jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Oferujemy: Atrakcyjne praktyki zawodowe. Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania. Zapewniamy również świetne kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

 

Tryb nauczania weekendowy. Okres nauki 2 semestry.

Harmonogram wiosennej sesji egzaminacyjnej sem. II
Opiekun medyczny rok szkolny 2014/15

Opiekun medyczny 2014

 

Trwa rekrutacja ... Zapraszamy do kształcenia w naszej szkole. Proponujemy ciekawe kierunki !!!