A- A A+

 

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Menu

Rekrutacja 2022/2023

Harmonogram rekrutacji

Medyczna Szkoła Policealna

w Łańcucie

rozpoczęła rekrutację na rok szkolny 2022/2023

przyjmowanie podań od 1.06 do 30.06 2022

 

W przypadku wolnych miejsc podania do szkoły będą przyjmowane także po 30 czerwca 2022 r.

Nauka rozpoczyna się od dnia 01 września 2022

 

TERMINARZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
DO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W ŁAŃCUCIE

 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 1.06 – 30.06.2022 r.

 Szkoła prowadzi postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wszystkie kierunki kształcenia do końca sierpnia 2022 r.

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 7.07.2022 r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych: 8.07.2022 r.
  3. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 11.07.2022 r.
  4. Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego3 zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 13.07.2022 r. do godz. 15:00
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.07.2022 r. do godz. 10:00

 

POSTEPOWANIE REKRUTACYJNE NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE TRWA CAŁY ROK SZKOLNY


W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC SZKOŁA BĘDZIE PROWADZIĆ REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

 

 

 

Warunki przyjmowania kandydatów

Kandydaci do Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie składają w sekretariacie szkoły:

 

O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy decyduje złożenie kompletu dokumentów.  

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole będą brane pod uwagę:

  • średnia ocen ukończenia szkoły średniej,
  • potwierdzone stosownym dokumentem wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. (kryteria określone w ustawie: art. 20 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-14.00.
telefon 17225 29 84, 17 225 36 74 i email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
w godz. 800 - 1400
osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Adres szkoły:
37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

<
Szkoła posiada nadal wolne miejsca na wszystkie kierunki kształcenia-ZAPRASZAMY!