A- A A+

 

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Menu

Podsumowanie Złotego Jubileuszu

20 października 2012 roku w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia szkoły połączona ze zjazdem absolwentów.

Program Uroczystości obejmował:

1200 – 1300 Msza Św. w Kościele ul.  Farna 20  w  Łańcucie
1315 – 1400 Rejestracja Gości  i  Absolwentów
1400 – 1440 Otwarcie uroczystości Jubileuszowych, wystąpienie zaproszonych Gości
1440 – 1540 Część artystyczna
1600 – 1640 Obiad
1640 – Zwiedzanie bazy dydaktycznej szkoły. Spotkanie integracyjne w klasach.

 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

 • Krystyna Lech Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
 • Bogusław Śnieżek Kierownik Oddziału Edukacji,
 • Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki,
 • Krystyna Gruca Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, dyrektor  Zespołu Szkół Medycznych w latach 1999-2000,
 • Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta,
 • Marek Kondziołka Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Podkarpackiego Kuratorium Oświaty,
 • Anna Sądecka Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,
 • dr n. hum. Joanna Przybek - Mita Prezes Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,
 • Ks. dziekan Władysław Kenar,
 • Anna Skóra Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łańcucie,
 • dyrektorzy szkoły medycznej: Bogusław Bieniasz, Władysław Kluz, Karol Pelc oraz nauczyciele emeryci.

Wśród zaproszonych gości znalazły się osoby, które przyczyniły się do powstania szkoły:
Pan dyrektor szpitala powiatowego w Łańcucie Jerzy Ankiewicz, Panie nauczycielki: Jadwiga Milewska, Barbara Hawro, Stanisława Magoń. Na uroczystość przybyli również dyrektorzy i kierownicy szkolenia praktycznego medycznych szkół województwa podkarpackiego, przedstawiciele placówek szkolenia praktycznego, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także uczniowie i absolwenci szkoły.

Na początku uroczystości Pani dyrektor Dorota Grzesik powitała gości, a następnie przedstawiła krótką historie szkoły oraz dokonała podsumowań.
Łącznie mury szkoły opuściło do 2011 roku - 3133 absolwentów w tym:

 • 2063 pielęgniarek,
 • 234  dietetyczek,
 • 25  higienistek stomatologicznych,
 • 220  terapeutów zajęciowych,
 • 22  techników ortopedów,
 • 229  ratowników medycznych,
 • 171  techników masażystów,
 • 55  opiekunów medycznych,
 • 26  techników usług kosmetycznych.

W szkole pracowało w różnym wymiarze etatowym 114 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, 177 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 17 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi.

Następnie Pani dyrektor wręczyła nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W kolejnej części uroczystości goście złożyli gratulacje i serdeczne życzenia z okazji 50-lecia Jubilatki.
Po oficjalnej części uroczystości odbyła się część artystyczna, w której wystąpił chór „Camerata” z Soniny, zespoły taneczne z Łańcuta: „Rytm”, „Iskierki”, „Ekrol”.

Spotkanie po latach okazało się cudowną okazją do wspomnień, wzruszeń i odnowienia dawnych znajomości. Absolwenci mieli okazję spotkać swoich wychowawców, nauczycieli, koleżanki i kolegów z ławy szkolnej. Zobaczyli szkołę w jej nowym, współczesnym wydaniu.

Serdecznie dziękujemy gościom i absolwentom za udział w uroczystości,
stworzenie miłej atmosfery, okazane wsparcie,
przekazane pamiątki i wspomnienia.

Dyrekcja

 

<
Szkoła posiada nadal wolne miejsca na kierunku Technik usług kosmetycznych - ZAPRASZAMY!