A- A A+

 

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Menu

Z życia szkoły

W dniu 08.09.2022 r. od godz. 10 – 15 będą wydawane absolwentom Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie, którzy przystąpili do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2022 r. świadectwa, certyfikaty i dyplomy.

Wyniki rekrutacji 2022/2023


W roku szkolnym 2022/2023 dokonano naboru do pierwszych klas następujących kierunków:

  • technik usług kosmetycznych- forma zaoczna,
  • opiekun medyczny -forma stacjonarna,
  • opiekunka dziecięca - forma stacjonarna.

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania na wyżej wymienione kierunki zostali przyjęci.

Spotkanie organizacyjne z opiekunem roku odbędzie się dnia 2.09.2022 o godz. 14:15. Pozostałe kierunki, które są w ofercie edukacyjnej szkoły, ze względu na małą liczbę kandydatów nie zostaną uruchomione.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla słuchaczy wszystkich kierunków Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie odbędzie się w dniu 02.09.2022 o godz. 14:15 w klasach z wychowawcami. Po spotkaniu organizacyjnym realizowane będą zajęcia wg planu, który będzie dostępny na stronie internetowej.

Uczymy się pomagać.

W dniu 18 maja 2022 odbyła się XIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego.
Słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej razem z nauczycielami, w punkcie medycznym udzielali pomocy, prowadzili pomiary ciśnienia krwi oraz wykonywali masaż biurowy. Dzięki uczestnictwu w tym wydarzeniu uczyliśmy się pomagać, bawić się, rozmawiać z osobami z niepełnosprawnością.

 

    

<
Szkoła posiada nadal wolne miejsca na wszystkie kierunki kształcenia-ZAPRASZAMY!