A- A A+

 

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Menu

Z życia szkoły

24 marca 2023 roku (piątek)

w godzinach od 11:00 do 18:00

w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie

Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie

odbędzie się

Dzień Dawcy Szpiku

Osoby chętne będą mogły zarejestrować się jako potencjalni dawcy komórek macierzystych szpiku w bazie DKMS wypełniając formularz i pobierając wymaz ze śluzówki policzka.

Zapraszamy do udziału w akcji.

Dawcą szpiku może zostać osoba, która:

  • podejmie świadomą decyzję o rejestracji,
  • udzieli zgody na pobranie materiału do przeszczepienia 2 metodami (pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej i pobranie szpiku z talerza kości biodrowej),
  • nie ma przeciwwskazań medycznych do pobrania materiału,
  • ma od 18 do 55 lat,
  • nie ma większej nadwagi (BMI powyżej 40)
  • jest w dobrym ogólnym stanie zdrowia.

Do rejestracji potrzebne będą numer PESEL i 2 numery telefonu (własny i osoby bliskiej).

 

Więcej informacji na stronie DKMS.

 

W dniu 10.02.2023 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw, dyplomów i nagród dla absolwentów Opiekuna Medycznego. Podczas uroczystości słuchacze kończący naukę złożyli przyrzeczenie i z sentymentem wspominali naukę w naszej szkole. Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy pomyślności w życiu oraz sukcesów w dalszej drodze zawodowej.

  

W dniu 08.09.2022 r. od godz. 10 – 15 będą wydawane absolwentom Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie, którzy przystąpili do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2022 r. świadectwa, certyfikaty i dyplomy.

Wyniki rekrutacji 2022/2023


W roku szkolnym 2022/2023 dokonano naboru do pierwszych klas następujących kierunków:

  • technik usług kosmetycznych- forma zaoczna,
  • opiekun medyczny -forma stacjonarna,
  • opiekunka dziecięca - forma stacjonarna.

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania na wyżej wymienione kierunki zostali przyjęci.

Spotkanie organizacyjne z opiekunem roku odbędzie się dnia 2.09.2022 o godz. 14:15. Pozostałe kierunki, które są w ofercie edukacyjnej szkoły, ze względu na małą liczbę kandydatów nie zostaną uruchomione.

<
Szkoła posiada nadal wolne miejsca na wszystkie kierunki kształcenia-ZAPRASZAMY!