A- A A+

 

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Menu

Z życia szkoły

  

W dniu 13 października 2023 odbyło się uroczyste spotkanie społeczności Medycznej Szkoły Policealnej poświęcone rozdaniu indeksów słuchaczom semestru pierwszego. Nowo wybrany samorząd słuchaczy przedstawił swój plan pracy na bieżący rok szkolny. Nie zabrakło również życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

   

    

Rozpoczęcie zajęć dla wszystkich kierunków w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie w roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce dla słuchacza MSP.


Słuchacze pierwszego rocznika klasy wielozawodowej (opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy) spotykają się z opiekunem roku w dniu 7 września 2023 o godz. 14:15 w sali 17 po spotkaniu zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

 

W dniu 22 czerwca 2023 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Był to szczególny dzień dla absolwentów kierunku technik usług kosmetycznych, ponieważ otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Słuchaczy, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniali się w pracy na rzecz szkoły i środowiska nagrodzono dyplomami. W czasie uroczystości nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i pożegnań. Całej społeczności szkolnej życzymy bezpiecznych i udanych wakacji.

       

Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz słuchaczy MSP
na uroczyste zakończeniu roku szkolnego,
które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 (czwartek) o godz. 16:00 w sali 46.

Informujemy absolwentów kierunku opiekun medyczny, iż został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju“. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych, poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, który umożliwi uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Więcej szczegółów pod linkiem: zdrowie.gov.pl

<
Szkoła posiada nadal wolne miejsca na kierunku Technik usług kosmetycznych - ZAPRASZAMY!