A- A A+

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Menu

MSCKZiU w Łańcucie

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego we współpracy z Caritas i Bankiem Żywności, oraz  Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oszacowano, iż w roku 2017 wytworzonych zostanie ponad 500 tys. ton odpadów komunalnych, w których najwięcej bo 35 % znajduje się pozostałości kuchennych. W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody.

Wykaz produktów, oraz punktów przyjmowania żywności znajduje się na stronie.

http://www.ck.przemysl.pl/ck/zmien-swoje-przyzwyczajenia-nie-wyrzucaj-do-smieci-jedzenia.html

 

Trwa rekrutacja ... Zapraszamy do kształcenia w naszej szkole. Proponujemy atrakcyjne kierunki, bezpłatną naukę!!! Nie wymagamy matury!!!